Aktovka obsahuje 0 položek.

Města okresní

Český Krumlov

historické centrum okresního města bylo do seznamu UNESCO zapsáno v roce 1992. Starobylé centrum města je jedinečné svou polohou mezi zátočinami řeky Vltavy. Město obklopuje druhý nejrozsáhlejší zámkový komplex v ČR s nejstarším dochovaným barokním divadlem na světě. Hrad s podhradím – Latránem a městem byl založen kolem poloviny 13. stol. Vítkovci pány z Krumlova. Po vymření tohoto rodu přebírá město rod pánů z Rožmberka.

Fotogalerie
Český Krumlov

Děčín

první zmínka pochází z roku 993, kdy zde stálo přemyslovské hradiště. Ve 13. století byl na jeho místě postaven kamenný hrad a postupem času zde bylo založeno Přemyslem Otakarem II. královské město. Událostí, která ovlivnila hospodářský rozvoj v 19. století, bylo zahájení provozu železniční trati. Dnes je město turistickým centrem podporující zimní sporty.

Fotogalerie
Děčín

Havlíčkův Brod

je starobylé město, jehož historie sahá až do počátku 13. stol. Město se rozkládá na břehu řeky Sázavy v Českomoravské vrchovině, která patří mezi oblíbené mezi vodáky. Původní osada vznikla při stříbrných dolech a postupem času se stala městem s královskými právy.

Fotogalerie
Havlíčkův Brod

Jablonec nad Nisou

nejstarší dochovaná písemná zmínka sahá do roku 1356. V 18. stol. se obec začala rychle zvětšovat a měnit ve významné sklářské centrum. Bižutérie z Jablonce se vyváží do celého světa, hlavně Jižní Amerika. Dnes město patří k vyhledávaným centrem lyžařských sportů.

Fotogalerie
Jablonec nad Nisou

Jičín

nejstarší dochovaná písemná zmínka sahá do roku 1293. Město je rozloženo kolem obdélníkového náměstí, které je ze všech stran lemováno podloubím, bylo chráněno hradbami se zesílenými baštami a obklopené příkopem, které je z části dochováno dodnes. Město je východištěm pro turistické výlety do Prachovských skal a zřícenin starých hradů.

Fotogalerie
Jičín

Jindřichův Hradec

nejstarší dochovaná písemná zmínka sahá do roku 1220, kdy bylo na ostrohu řeky Nežárky postaveno hradiště. Vrchol rozvoje dosáhlo město za pánů z Hradce ve 16. století, v tomto období se přestavují původní gotické a staví nové renesanční měšťanské domy. Centrem historické části je náměstí Míru s původně gotickou radnicí.

Fotogalerie
Jindřichův Hradec

Kladno

první písemná zmínka pochází z počátku 14. stol.. V polovině 19. stol. nastal přerod zemědělského městečka v průmyslovou oblast s rozvojem těžby uhlí a hutnictví. Kladnu se vysloužilo přezdívku „Černé Kladno“, právě pro těžbu černého uhlí.

Fotogalerie
Kladno

Kolín

se rozkládá v Polabské nížině na břehu řeky Labe. První písemná zmínka je z roku 1261. Centrem města je Karlovo náměstí, které si zachovalo původní tvar a mnoho domů s barokními štíty. Uprostřed náměstí je kašna z červeného pískovce z roku 1870 a morový sloup z roku 1682.

Fotogalerie
Kolín

Kroměříž

areál zámku a zahrad byl zapsán do seznamu UNESCO v roce 1998. Původně tržní osada, která ležela na obchodní cestě, patřila olomouckému biskupství. Ve 13. stol. byla osada povýšena na město a byl zde přemístěn manský soud. V pozdějších letech město dobývali husité, Švédové město v roce 1643 vypálili a v roce 1752 bylo obsazeno Prusy. V dalších stoletích se stala Kroměříž centrem kultury a školství, až byla nazývána „Hanáckými Athénami“.

Fotogalerie
Kroměříž

Bruntál

jako jedno z nejstarších měst v ČR, kořeny vzniku jsou spojeny s existencí rudného bohatství. Město se nachází v západní části Nízkého Jeseníku, oblast bohatá na nerosty kdysi zlato, stříbro a železo, v současné době olovo, zinek a měď. Prosperita Bruntálu byla založena na těžbě drahých kovů.

Fotogalerie
Bruntál
Syndikovat obsah