Aktovka obsahuje 0 položek.

Kroměříž

Kroměříž

areál zámku a zahrad byl zapsán do seznamu UNESCO v roce 1998. Původně tržní osada, která ležela na obchodní cestě, patřila olomouckému biskupství. Ve 13. stol. byla osada povýšena na město a byl zde přemístěn manský soud. V pozdějších letech město dobývali husité, Švédové město v roce 1643 vypálili a v roce 1752 bylo obsazeno Prusy. V dalších stoletích se stala Kroměříž centrem kultury a školství, až byla nazývána „Hanáckými Athénami“.

Fotogalerie
Kroměříž

Zámek Kroměříž

je jedinou památkou v Zlínském kraji zapsanou do seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na zámku jsou zpřístupněny skoro všechny prostory, takže se pro návštěvníky otevírá nepřeberné množství prohlídkových okruhů. K zámku patří také zahrada, která patří mezi nejlépe koncipované parky v zemi.
Otevírací doba: Pro návštěvníky otevřen v sezónu duben-říjen mimo pondělí a dnu po svátku. Duben - pouze víkendy (9-16 hodin) + ohlášené skupiny. Říjen - pouze víkendy (9-17 hodin) + ohlášené skupiny. Květen, červen, září - 9-17 hodin. Červenec, srpen - 9-18 hodin.

Fotogalerie
Zámek Kroměříž
Syndikovat obsah