Aktovka obsahuje 0 položek.

Města okresní

Brno

druhé největší město ČR je průmyslovou a obchodní tepnou jižní Moravy. Město nabízí svým návštěvníkům řadu historických památek, muzei a divadel. Dále město nabízí bohaté společenské, kulturní a sportovní vyžití. Město je sídlem několika univerzit a vysokých škol. Mezi nejznámější akce ve městě patří Brněnské veletrhy a výstavy, které mají 70. let historii.

Fotogalerie
Brno

České Budějovice

město je vystavěno na soutoku dvou řek Vltavy a Malše na příkaz českého krále Přemysla Otakara II. Půdorys středu města tvoří rozlehlé čtvercové náměstí, které patří k vrcholům středověkého urbanismu. Již na přelomu 13. a 14. století zde byly dokončeny dva chrámy a město obepínaly pevné hradby. Dnes město nabízí kulturní, sportovní vyžití, mnoho architektonických památek a turistických cílů.

Fotogalerie
České Budějovice

Benešov

počátky města sahají do 11. století, kdy vznikla na území Benešova okolo panského dvorce a kostela osada. Ve 13. století bylo centrum osídlení přesunuto na nově založené tržiště. V 19. století se v Benešově rozvíjel kulturní život, vznikla knihovna, ochotnický divadelní spolek. Dnes je Benešov důležitým správním, školským a obchodním centrem.

Fotogalerie
Benešov

Beroun

první písemná zmínka pochází z roku 1265. Královské město ležící na soutoku řek Berounky a Litavky. Turistům nabízí historické památky a bohatou kulturní a sportovní nabídkou a překrásné okolí. Je východiskem do dvou chráněných krajinných oblastí - Českého krasu a Křivoklátska.

Fotogalerie
Beroun

Blansko

první písemná zmínka o městě pochází z roku 1141. Koncem 14. stol. se objevují zprávy manském dvoře na levém břehu Svitavy. Velký význam pro rozvoj města měla výstavba železnice Brno - Česká Třebová – Praha. Blansko je vstupní branou do Moravského krasu, kde se nachází mnoho jeskyní a nejhlubší propast v ČR Macocha.

Fotogalerie
Blansko

Břeclav

nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1046. Ve 13. stol. byl přestavěn dřevěný hrad v mohutnou románskou pevnost s věží o síle zdiva téměř 5 metrů. Po husitských válkách se zde usazují obyvatelé a zakládají město. V roce 1872 byla Břeclav povýšená na město. Velký rozmach město zaznamenalo po vybudování železnice z Vídně do Olomouce.

Fotogalerie
Břeclav

Cheb

první písemná zmínka o městě pochází z roku 1061. V roce 1203 je osada povýšena na město, které patřilo mnohým panovníkům. Po zničujícím požáru koncem 13. stol. bylo město znovu vystavěno a v mnoha bodech se zachovalo do dnešní podoby. Dnes je město vyhledávaným centrem sportu a kultury.

Fotogalerie
Cheb

Chomutov

historie města sahá do 12. století, kdy vzniklo i lehké opevnění s příkopem. Ve druhé polovině 14. století byly jednoduché hradby nahrazeny dvojitými masivními zdmi. Po husitských válkách za nichž bylo město vypáleno žilo již dost Čechů a proto nabylo spět svůj význam. Zásadní rozvoj město zaznamenalo po výstavbě železnice

Fotogalerie
Chomutov

Chrudim

nejstarší dochovaná zmínka sahá do 10. stol.. Ve 12. století se hradní osada zásadně změnila na pevně hrazené město. Roku 1421 se město po porážce táborskými a pražskými vojsky připojilo k husitům. Turistům je k dispozici mnoho kulturních památek, které jsou zpřístupněny a z velké části opraveny.

Fotogalerie
Chrudim

Česká Lípa

počátky města České Lípy spadají do 13. století. Tehdy starší slovanská osada v podhradí vodního hradu Lipého. Strategická poloha města pomohla k rozvoji řemeslné výroby (hrnčířství, tkalcovství, soukenictví), a tak kromě vnitřního města, svázaného dosud věncem hradeb.

Fotogalerie
Česká Lípa
Syndikovat obsah