Aktovka obsahuje 0 položek.

Česká Lípa

Lužické hory

reliéf nevelkého pohoří je tvořený protáhlými hřbety a výraznými kuželovitými nebo kupovitými vrchy. Charakteristickým prvkem je lidová architektura. Původním typem je roubený dům s podstávkou. Od roku 1976 jsou Lužické hory chráněnou krajinnou oblastí.

Fotogalerie
Lužické hory

Česká Lípa

počátky města České Lípy spadají do 13. století. Tehdy starší slovanská osada v podhradí vodního hradu Lipého. Strategická poloha města pomohla k rozvoji řemeslné výroby (hrnčířství, tkalcovství, soukenictví), a tak kromě vnitřního města, svázaného dosud věncem hradeb.

Fotogalerie
Česká Lípa
Syndikovat obsah