Aktovka obsahuje 0 položek.

Města krajská

Plzeň

historie města sahá do 13. stol. a vždy hrálo důležitou roli v dějinách českého státu. Mimořádná poloha města na obchodní cestě z Prahy do Norinberka předurčilo město k nebývalému rozvoji obchodu a průmyslu. Město proslavila a to po celém světě výroba piva Pilsner – Urquell. Bohatství a prosperita města je patrná v architektuře, gotické domy postupem času byly renesančně a barokně přestavovány. Tyto domy v 19. stol. doplnily honosné měšťanské vily.

Fotogalerie
Plzeň

Zlín

Zlín je průmyslově podnikatelským centrem střední Moravy. Historie sahá do středověku, první písemná zmínka pochází z roku 1322. Důležitým mezníkem zlínské historie bylo založení obuvnické firmy Baťa v roce 1894. Díky rychlému růstu a prosperitě firmy se stal Zlín v meziválečném období moderním městským centrem.

Fotogalerie
Zlín

Ústí nad Labem

Deváté největší město ČR, historie sahá až do poloviny 11. století, město leží v překrásném údolí řeky Labe, která zde protéká Českým středohořím. Na sever od města se nacházejí Krušné hory a Labské pískovce s turisticky vyhledávanou oblastí Česko-Saského Švýcarska. Město je proslulé převážně svým průmyslovým charakterem se zaměřením na chemii a těžbu hnědého uhlí.

Fotogalerie
Ústí nad Labem

Praha

Hlavní město ČR je nazývána zlatou a stověžatou, neboť hradní věže byly pozlaceny za vlády Karla IV. Věží je v Praze mnoho a jejich součet je nad 500. Místo, na kterém Praha stojí bylo osídleno již v době kamenné. V 9. stol. zde byl postaven knížetem Bořivojem kostel. V okolí kostela pak vzniklo hradiště, později Pražský hrad. Do bohaté historie se vepsali tři panovnické rody a to Přemyslovci, Lucemburkové a Habsburkové. Ve 14. stol. zaznamenala Praha mohutný průmyslový rozvoj, vznikly nové předměstí, zahrady a parky. Praha byla v roce 1992 zapsána do světového kulturního dědictví UNESCO.

Fotogalerie
Praha

Plzeň

Historie města sahá do 13. stol. a vždy hrálo důležitou roli v dějinách českého státu. Mimořádná poloha města na obchodní cestě z Prahy do Norinberka předurčilo město k nebývalému rozvoji obchodu a průmyslu. Město proslavila a to po celém světě výroba piva Pilsner – Urquell. Bohatství a prosperita města je patrná v architektuře, gotické domy postupem času byly renesančně a barokně přestavovány. Tyto domy v 19. stol. doplnily honosné měšťanské vily.

Fotogalerie
Plzeň

Pardubice

Patří mezi nejkrásnější východočeská města. Leží na soutoku řek Labe a Chrudimky. První dochovaná zmínka pochází z roku 1295. Město se pyšní vodním hradem přestavěným na renesanční zámek, historický městským jádrem s renesančním náměstím, malebnými uličkami a Zelenou bránou. Pardubické staré město je od roku 1964 městskou památkovou rezervací.

Fotogalerie
Pardubice

Ostrava

Třetí největší město v ČR se rozkládá v pohraničním trojúhelníku tří států: ČR, Polska a Slovenska. V uplynulých letech bylo město chápáno jako „ ocelové srdce“ republiky pro rozvinutý těžký průmysl, dnes je Ostrava významným obchodním centrem. V posledních letech město zaznamenalo obrovský přerod, změnily se životní podmínky pro obyvatelstvo a celkový charakter města.

Fotogalerie
Ostrava

Olomouc

Páté největší město v ČR leží v srdci Moravy a je nazýváno "perlou na zelené podušce". Město leží na řece Moravě je obchodní a dopravní tepnou a bránu do pohoří Jeseníků. Díky své historii, starobylé univerzitě, vojenské a církevní tradici se město oprávněně stalo centrem Olomouckého kraje.

Fotogalerie
Olomouc

Liberec

Historie města sahá do doby, kdy těmito místy vedly obchodní cesty. Nové zásadnější proměny zaznamenal Liberec v druhé polovině 18. stol., kdy bylo centrum města zastavěno zděnými domy. Počátek 19. stol. pak znamenal rozvoj textilního průmyslu a tedy i průmyslové architektury. V té době vznikla řada reprezentativních budov, které městu dodávaly majestátnost odpovídající jeho významu.

Fotogalerie
Liberec

Karlovy Vary

Vznik a vývoj Karlových Varů byl vždy nerozlučně spjat s blahodárnými účinky teplých minerálních pramenů. Psaná historie vřídelního města začíná roku l370, kdy Karel IV. udělil stávajícímu sídelnímu místu svobodu a práva. Prosperita a stavební vývoj lázní byly koncem l6. a začátkem l7. století neblaze ovlivněny dvěmi živelnými pohromami. Až do l7. století si město uchovalo gotický ráz s městskými branami a těsnou zástavbou kolem vřídla. Nejslavnější české lázně Karlovy Vary jsou dnes oblíbeným místem nemocných i zdravých lidí z celého světa.

Fotogalerie
Karlovy Vary
Syndikovat obsah