Aktovka obsahuje 0 položek.

UNESCO

Olomouc

je po Praze druhou největší památkovou rezervací ČR. Jedinečné sousoší Nejsvětější Trojce, které je největším svého druhu v Evropě bylo zapsáno na seznam UNESCO v prosinci roku 2000. Olomouc se začala rozvíjet v 13. stol. a vždy byla důležitým centrem Moravy spolu s Brnem. V 18. stol. bylo město přeměněno v barokní pevnost, vytvářející ochranu před Prusy. Do dnes se dochovala Terezská brána, Vodní kasárna, Korunní pevnůstka a pozůstatky gotických hradeb. V roce 1576 byla olomoucká jezuitská akademie – založena v roce 1546 povýšena na univerzitu.

Fotogalerie
Olomouc

Lednice – Valtice – zámecké areály

byly zařazeny do seznamu UNESCO v roce 1996. Zdejší parky a krajinu zde tvořili a přetvářeli v 18. až 20. století páni Lichtenštejnové. Dnes vyniká krajina zámeckými sídly s okrasnými zahradami a rybníky. Areálu dominují dva zámecké areály Lednice a Valtice, které jsou od sebe vzdáleny cca 10km. Mezi nimi je postaveno dalších 15 malých parkových staveb – zámečků, svatyní a pavilónů. Jsou to Kolonáda na Rajstně, zámeček Belveder, chrám zasvěcen Dianě (Rendez – vous), kaple Sv.

Fotogalerie
Lednice – Valtice – zámecké areály

Kutná Hora

historické jádro města, chrámy Sv. Barbory a Panny Marie byly do seznamu kulturního a světového dědictví UNESCO zařazeny v roce 1996. Perla gotické architektury vznikla v 18. stol. při bohatých nalezištích stříbrných rud. V roce 1300 zde byla vybudována ústřední mincovna, kterou založil král Václav II.. V době husitské bylo město hned dvakrát vypáleno a to králem Zikmundem a poté Janem Žižkou. Kutnohorské doly daly svým dobyvatelům zhruba 2500 tun čistého stříbra.

Fotogalerie
Kutná Hora

Holašovice

jedinečná historická rezervace lidové architektury byla do UNESCO zapsána v roce 1998. Obec, nazývána perla jihočeského baroka, představuje kompletní dochované budovy ve stylu „lidového baroka“ v nezměněné podobě již více než 150 let. Základ obce tvoří obdélníková náves a kolem ní stojí 22 rozlehlých usedlostí s charakteristickou výzdobou průčelí. Tato lidová architektura nemá nikde jinde na světě obdoby.

Fotogalerie
Holašovice

Český Krumlov

historické centrum okresního města, které se rozkládá na samém jihu ČR nedaleko Českých Budějovic, bylo do seznamu UNESCO zapsáno v roce 1992. Starobylé centrum města je jedinečné svou polohou mezi zátočinami řeky Vltavy. Město obklopuje druhý nejrozsáhlejší zámkový komplex v ČR s nejstarším dochovaným barokním divadlem na světě. Hrad s podhradím – Latránem a městem byl založen kolem poloviny 13. stol. Vítkovci pány z Krumlova. Po vymření tohoto rodu přebírá město rod pánů z Rožmberka.

Fotogalerie
Český Krumlov

Praha

historické jádro bylo zapsáno do světového dědictví v roce 1992. Dědictví se dělí na několik částí Prahy. Pražský hrad, Hradčany, Malá Strana, severovýchodní část – Staré Město, Josefov, Nové Město – sever, jihozápadní část Starého Města, historické jádro, jižní část – Nové Město – Jih, Vyšehrad.

Fotogalerie
Praha
Syndikovat obsah