Aktovka obsahuje 0 položek.

Kutná Hora

historické jádro města, chrámy Sv. Barbory a Panny Marie byly do seznamu kulturního a světového dědictví UNESCO zařazeny v roce 1996. Perla gotické architektury vznikla v 18. stol. při bohatých nalezištích stříbrných rud. V roce 1300 zde byla vybudována ústřední mincovna, kterou založil král Václav II.. V době husitské bylo město hned dvakrát vypáleno a to králem Zikmundem a poté Janem Žižkou. Kutnohorské doly daly svým dobyvatelům zhruba 2500 tun čistého stříbra.

Fotogalerie
Kutná Hora
Total votes: 1580