Aktovka obsahuje 0 položek.

Turistické cíle

Rozkládají se v členité hornatině Vnějších Západních Karpat a CHKO Beskydy zaujímají téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků tvoří...

druhé nejvyšší pohoří v ČR o celkové rozloze 3600km2. Patří mezi vyhledávané pohoří jak v letním období, kdy nabízí mnoho turistických cílů, tak i v zimním období pro dobré sněhové podmínky a...

reliéf nevelkého pohoří je tvořený protáhlými hřbety a výraznými kuželovitými nebo kupovitými vrchy. Charakteristickým prvkem je lidová architektura. Původním typem je roubený dům s podstávkou. Od...

je největším uměle vytvořeným jezerem v České republice. Se svou plochou 4 870 ha. Přehrada leží v centru šumavské přírody a patří mezi velmi navštěvovaná místa v Jihočeském kraji. Byla vybudována...

zdejší parky a krajinu zde tvořili a přetvářeli v 18. až 20. století páni Lichtenštejnové. Areálu dominují dva zámecké areály Lednice a Valtice, které jsou od sebe vzdáleny cca 10km. Mezi nimi je...

Půvabná kotlina v severovýchodním pohraničí Čech. Přitažlivé jsou pískovcové skalní útvary Broumovských stěn, které turisté mohou přejít po hřebenu až do Adršpachu a Teplických skal. Mnoho...

je hluboká 139m a patří mezi nejznámější propasti světa. K horní hraně propasti se dá nejlépe dostat autem a dále pokračovat pěšky do nitra propasti. Odtud se můžete plavit na lodích po řece...

je považován za nejvýznamnější krasovou oblast v ČR. Vápence se nacházejí severně od města Brna a tvoří 25km dlouhý a 6km široký pás, který je součástí Drahanské vrchoviny. Návštěvníci zde mohou...

je po Praze druhou největší památkovou rezervací ČR. Jedinečné sousoší Nejsvětější Trojce, které je největším svého druhu v Evropě bylo zapsáno na seznam UNESCO v prosinci roku 2000. Olomouc se...

byly zařazeny do seznamu UNESCO v roce 1996. Zdejší parky a krajinu zde tvořili a přetvářeli v 18. až 20. století páni Lichtenštejnové. Dnes vyniká krajina zámeckými sídly s okrasnými zahradami a...