Aktovka obsahuje 0 položek.

Turistické cíle

Národní divadlo bylo postaveno v letech 1868 - 1881, novorenesanční sloh vypracoval prof. J. Zítek. 12. 8. 1881 budovu poničil požár. Obnova probíhala pod do roku 1883. Budovu Národního divadla...

stará ostravská radnice stojí za prohlídku. Rekonstrukce proběhla v roce 2000.

je souborem dřevěných staveb, které jsou seřazeny do náměstička s kostelem. V městečku se konají každročně folklorní festivaly a jiné akce. Občerstvení je zajištěno ve staré dřevěné hospodě....

jsou významným letním i zimním (11 vleků) turistickým střediskem. Po nenáročném výstupu nebo výjezdem lanovkou si můžete prohlídnout dřevěné stavby postavené v lidovém slohu významným slovenským...

hrad byl vystavěn Janem Jindřichem Lucenburským v letech 1360. V roce 1645 byl obléhán Švédy a částečně pobořen a opuštěn. Po 1 sv. válce připadl státu a na krátkou dobu zde byla vybudována...

Hrad leží na ostrohu nad soutokem řek Dyje a Želetavky. V areálu se nachází kaple, ZOO, ochutnávka vín a restaurace. Prohlídka hradu ohromí malovanými zdmi a obsáhlou sbírkou vypreparovaných...

Kostel vzniknul nejspíše již ve 14. století. V historii byl několikrát poškozen a vykraden. Poslední a největší oprava byla provedena v roce 2004, kdy kostel zcela zhořel.

Okrouhlá dvoupodlažní novogotická stavba ve tvaru pravidelného šestiúhelníku s předsunutou věží a majestátním dvouramenným schodištěm. Vlastní hrobka má podle tehdejších předpisů samostatný vchod...

Třeboň se nachází v Jižních Čechách, přibližně v půli cesty mezi Českými Budějovicemi a Jindřichovým Hradcem. Je centrem Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko. Krajina...

Pěkná obec, která se táhne kolem řeky Bečvy. Možnost koupání, v okolí síť turistických tras a cykloturistických cest. V blízkosti Karolínka (sklárny), Karlovice, Soláň, přejezd na Slovensko.