Aktovka obsahuje 0 položek.

Turistické cíle

vznikl v 10. stol. a byl knížecím později královským sídlem. Z Vyšehradu začínala korunovační cesta králů přes Prahu až na Pražský hrad. Za husitských válek byl areál pobořen a později...

věž měří 65m a má 186 schodů. Výstavba byla zahájena v 15. stol. a byla dokončena o 100 let později. V 18. stol. byla využívána jako sklad střelného prachu, od těch dob nese název Prašná brána....

je nejstarším pražským mostem a patří k nejstarším v Evropě. Na popud Karla IV. byla stavba započata 1357 za řízení architekta Petra Parléře. Most spojuje Malostranskou věž, která byla částí...

pochází z 12. stol.. V letech 1400 až 1402 zde kázal Mistr Jan Hus. Postupem času byl přistavěn klášter, současný chrám vznikl barokní přestavbou v 18. stol.. Půl století později byl kostel spolu...

jeho stáří přesahuje 500 let a patří k nejpamátnějším v Evropě. Je tvořen třemi samostatnými celky – chod apoštolů, kalendárium a sféra.

byla založena na žádost měšťanů Starého Města kolem roku 1338 Janem Lucemburským. Od 16. stol. význam radnice poklesl a v roce 1621 byla svědkem popravy 27 českých pánů, účastníků stavovského...

je rozloženo v samém centru města a spojnicí mezi Starým Městem a Malou Stranou je památný Karlův most. Již v 10. stol. zde byl velmi živý ruch a Staré Město patřilo k vůdčím aglomeracím. Nachází...

městečko vzniklo v podhradí Pražského hradu v 14. stol.. Je zde mnoho výstavných paláců. Některé z nic jsou přístupny s bohatou kulturní nabídkou. Nedaleko od vstupu do hradního areálu jsou dva...

je průmyslově podnikatelským centrem střední Moravy. Historie sahá do středověku, první písemná zmínka pochází z roku 1322. Důležitým mezníkem zlínské historie bylo založení obuvnické firmy Baťa v...

starobylé město leží uprostřed rozsáhlé kopcovité, lesnaté a rybničnaté Českomoravské vrchoviny. První zmínky o městě pochází z konce 12. stol., rozvoj města je provázen nálezem stříbra ve 13....