Aktovka obsahuje 0 položek.

Praha

Národní divadlo

Národní divadlo bylo postaveno v letech 1868 - 1881, novorenesanční sloh vypracoval prof. J. Zítek. 12. 8. 1881 budovu poničil požár. Obnova probíhala pod do roku 1883. Budovu Národního divadla tvoří vlastní divadelní budova, část Prozatímního divadla a jižní část - novostvavba. Fasáda je bohatě členitě zdobená. V interiéru zaujmou hlavní vestibul, předsálí, foyer, 1. galerie, hlediště (s prezidentskou lóži).

Fotogalerie
Národní divadlo

Vyšehrad

vznikl v 10. stol. a byl knížecím později královským sídlem. Z Vyšehradu začínala korunovační cesta králů přes Prahu až na Pražský hrad. Za husitských válek byl areál pobořen a později rekonstruován v barokní pevnost. V 19. stol. zde byl založen národní hřbitov Slavín. Jedinou dochovanou románskou památkou na Vyšehradu je rotunda sv. Martina. Je nejstarší v Praze a pochází z 9. stol.

Fotogalerie
Vyšehrad

Prašná Brána

věž měří 65m a má 186 schodů. Výstavba byla zahájena v 15. stol. a byla dokončena o 100 let později. V 18. stol. byla využívána jako sklad střelného prachu, od těch dob nese název Prašná brána. Branou vstupovala do Starého Města hlavní cesta spojující Prahu s východními Čechami.

Fotogalerie
Prašná Brána

Karlův most

je nejstarším pražským mostem a patří k nejstarším v Evropě. Na popud Karla IV. byla stavba započata 1357 za řízení architekta Petra Parléře. Most spojuje Malostranskou věž, která byla částí Juditina mostu (předchůdce Karlova mostu) a věž Staroměstskou. Most je dlouhý 520m, široký 10m a stojí na 16 pilířích. Most má nádhernou barokní sochařskou výzdobu, která nabízí 30 sousoší nejvýznamnějších sochařů.

Fotogalerie
Karlův most

Kostel sv. Michala

pochází z 12. stol.. V letech 1400 až 1402 zde kázal Mistr Jan Hus. Postupem času byl přistavěn klášter, současný chrám vznikl barokní přestavbou v 18. stol.. Půl století později byl kostel spolu s klášterem zrušen. Vznikly zde obytné domy a skladiště. Koncem 20. stol. byla provedena rekonstrukce a byla zde zpřístupněna magická multimediální show.

Fotogalerie
Kostel sv. Michala

Staroměstský orloj

jeho stáří přesahuje 500 let a patří k nejpamátnějším v Evropě. Je tvořen třemi samostatnými celky – chod apoštolů, kalendárium a sféra.

Fotogalerie
Staroměstský orloj

Staroměstská radnice

byla založena na žádost měšťanů Starého Města kolem roku 1338 Janem Lucemburským. Od 16. stol. význam radnice poklesl a v roce 1621 byla svědkem popravy 27 českých pánů, účastníků stavovského povstání.

Fotogalerie
Staroměstská radnice

Staré město

je rozloženo v samém centru města a spojnicí mezi Starým Městem a Malou Stranou je památný Karlův most. Již v 10. stol. zde byl velmi živý ruch a Staré Město patřilo k vůdčím aglomeracím. Nachází se zde nejzajímavější část Královské cesty, velká část historických středověkých objektů.

Fotogalerie
Staré město

Praha – Hradčany

městečko vzniklo v podhradí Pražského hradu v 14. stol.. Je zde mnoho výstavných paláců. Některé z nic jsou přístupny s bohatou kulturní nabídkou. Nedaleko od vstupu do hradního areálu jsou dva paláce a to Schwarzenberský a Šternberský. Loreta a klášter premonstrátů. Valdštejnský palác, který je sídlem senátu v jeho okolí je přístupná Valdštejnská zahrada.

Fotogalerie
Praha – Hradčany

Praha

historické jádro bylo zapsáno do světového dědictví v roce 1992. Dědictví se dělí na několik částí Prahy. Pražský hrad, Hradčany, Malá Strana, severovýchodní část – Staré Město, Josefov, Nové Město – sever, jihozápadní část Starého Města, historické jádro, jižní část – Nové Město – Jih, Vyšehrad.

Fotogalerie
Praha
Syndikovat obsah