Aktovka obsahuje 0 položek.

Praha

Betlémská Kaple

byla založena koncem 14. stol.. Od roku 1402 zde kázal Mistr Jan Hus. Po bitvě na Bílé hoře převzali kapli jezuité a po zrušení jezuitského řádu byla kaple skoro celá zbořená. V 50. letech 19. stol. byla kaple znovu vystavěna za iniciativy Zdeňka Nejedlého.

Fotogalerie
Betlémská Kaple

Chrám panny Marie před Týnem

byl založen v 14. stol.. Chrám byl ve své době hlavní husitskou svatyní až do bitvy na Bílé hoře. Působil zde arcibiskup Jan Rokycana, který spolu s králem Jiřím z Poděbrad bojoval o zákonné uznání přijímání pod obojí.

Fotogalerie
Chrám panny Marie před Týnem

Bazilika sv. Jiří

nejstarší zachována svatyně Pražského hradu pochází z let 920. Jsou zde uchovány ostatky první české křesťanské mučednice babičky sv. Václava kněžny Ludmily.

Fotogalerie
Bazilika sv. Jiří

Katedrála sv. Víta

korunní komora, královské mauzoleum, krypta. Chrám je průkopnické dílo gotiky. Trojlodní katedrála doplněná příčnou lodí a věncem kaplí dosahuje délky 124m, šířky 60m a výšky 33m. Hlavní věž se tyčí do výše 96,6m. Katedrála byla založena králem Janem Lucemburským a jeho syny Karlem a Janem Jindřichem. Na stavbě dlouhé téměř 600 let se vystřídalo mnoho architektů např. Matyáš z Arrasu, Petr Parléř a jeho synové. Chrám byl slavnostně vysvěcen v roce 1929. V útrobách kaple je korunovační komora s legendárními korunovačními klenoty.

Fotogalerie
Katedrála sv. Víta
Katedrála sv. Víta
Katedrála sv. Víta

Pražský hrad

nachází se na protáhlém vrchu na levém břehu Vltavy, západně od Starého Města. V 9. stol. první kníže Bořivoj zde postavil kostel a kolem něho vzniklo hradiště, později sídlo Přemyslovců. K nejstarším stavbám patří bazilika sv. Jiří, postavena kolem roku 932. Ve 12. stol. se hrad stal sídlem českých králů. Hrad má tři vstupní brány Mřížovou bránu, Matyášovou bránu, Severní bránu.
Otevírací doba: Areál Pražského hradu je otevřen denně: letní sezona (duben - říjen) od 5.00 do 24.00, zimní sezona (listopad - březen) od 6.00 do 23.00

Fotogalerie
Pražský hrad

Praha

Hlavní město ČR je nazývána zlatou a stověžatou, neboť hradní věže byly pozlaceny za vlády Karla IV. Věží je v Praze mnoho a jejich součet je nad 500. Místo, na kterém Praha stojí bylo osídleno již v době kamenné. V 9. stol. zde byl postaven knížetem Bořivojem kostel. V okolí kostela pak vzniklo hradiště, později Pražský hrad. Do bohaté historie se vepsali tři panovnické rody a to Přemyslovci, Lucemburkové a Habsburkové. Ve 14. stol. zaznamenala Praha mohutný průmyslový rozvoj, vznikly nové předměstí, zahrady a parky. Praha byla v roce 1992 zapsána do světového kulturního dědictví UNESCO.

Fotogalerie
Praha
Syndikovat obsah