Aktovka obsahuje 0 položek.

Znojmo

nejprve na ostrohu nad řekou Dyjí byl vystavěn hrad, který byl největším hradním opevněním ve své době. Po čase se v podhradí začaly vytvářet osady, které byly postupem sjednoceny do města. Město bylo povýšeno do královského stavu, největší rozkvět nastal ve 14. stol., kdy Znojmo mělo již dlážděné cesty, vodovod a dva špitály. Město bylo často obléháno cizími vojsky, proto byly vyhloubeny pod Znojmem katakomby, které jsou dnes přístupné veřejnosti. Významnou každoroční akcí je znojemské vinobraní s průvodem.

Fotogalerie
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Total votes: 1620