Aktovka obsahuje 0 položek.

Kostely

Katedrála Božského Spasitele

druhý největší chrám na Moravě. Jedná se o novorenesanční baziliku s dvěma 67m vysokými věžemi a mohutnou lodí. Ve štítě je zavěšena kamenná socha Spasitele se sedmi menšími sochami. Po založení ostravsko-opavské diecéze papežem Janem Pavlem II. Byla bazilika povýšena na katedrálu. V katedrále se pořádá mnoho kulturních vánočních akcí.

Fotogalerie
Katedrála Božského Spasitele

Farní kostel sv. Václava

nejstarší dochovaná církevní památka z 1. poloviny 13. stol.. Za svou historii několikrát vyhořel a znovu byl vystavěn. Do 18. stol. byl v okolí kostela hřbitov a během archeologických vykopávek byly objeveny hroby a románské zdivo z 13. stol.. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1998 – 2004.

Fotogalerie
Farní kostel sv. Václava

Svatováclavská kaple

dvoupatrová kaple Sv. Martina a Sv. Anny nazvaná svatováclavská podle sochy v průčelí. Kaple je postavena na místě bývalého hřbitova. Dnes slouží potřebám pravoslavné církve.

Fotogalerie
Svatováclavská kaple

Kostel sv. Mikuláše

hlavní městský chrám, který byl vystavěn roku 1338 na místě staršího románského kostela ze 12. stol.. Zajímavostí tohoto kostela je halové trojlodí, které bylo dokončeno až počátkem 16. stol. a kazatelna v podobě zeměkoule. O Madoně tzv. Chlebové pověst vypráví, že v domě, kde byla umístěna, neubýval chleba.

Fotogalerie
Kostel sv. Mikuláše

Věž chrámu sv. Bartoloměje

gotický kostel s nejvyšší kostelní věží (102,6m) v Čechách je dominantou města. Na oltáři je umístěna socha Panny Marie, tzv. Plzeňská madona, která se řadí k nejlepším dílům krásného slohu českého gotického umění. Za dobrého počasí je možné z věže mimo jiné také zhlednou 70km vzdálenou Šumavu a Černý les.

Fotogalerie
Věž chrámu sv. Bartoloměje

Velká Synagoga

od roku 1894 patří k dominantám Plzně, ve které do počátku II. Světové války žila velká židovská komunita. Synagoga upoutává vzácným interiérem, vitrážemi. Synagoga nabízí také vynikající akustiku, unikátní pneumatické varhany, horkovzdušné podlahové topení a další zajímavosti.

Fotogalerie
Velká Synagoga

Betlémská Kaple

byla založena koncem 14. stol.. Od roku 1402 zde kázal Mistr Jan Hus. Po bitvě na Bílé hoře převzali kapli jezuité a po zrušení jezuitského řádu byla kaple skoro celá zbořená. V 50. letech 19. stol. byla kaple znovu vystavěna za iniciativy Zdeňka Nejedlého.

Fotogalerie
Betlémská Kaple

Chrám panny Marie před Týnem

byl založen v 14. stol.. Chrám byl ve své době hlavní husitskou svatyní až do bitvy na Bílé hoře. Působil zde arcibiskup Jan Rokycana, který spolu s králem Jiřím z Poděbrad bojoval o zákonné uznání přijímání pod obojí.

Fotogalerie
Chrám panny Marie před Týnem

Bazilika sv. Jiří

nejstarší zachována svatyně Pražského hradu pochází z let 920. Jsou zde uchovány ostatky první české křesťanské mučednice babičky sv. Václava kněžny Ludmily.

Fotogalerie
Bazilika sv. Jiří

Katedrála sv. Víta

korunní komora, královské mauzoleum, krypta. Chrám je průkopnické dílo gotiky. Trojlodní katedrála doplněná příčnou lodí a věncem kaplí dosahuje délky 124m, šířky 60m a výšky 33m. Hlavní věž se tyčí do výše 96,6m. Katedrála byla založena králem Janem Lucemburským a jeho syny Karlem a Janem Jindřichem. Na stavbě dlouhé téměř 600 let se vystřídalo mnoho architektů např. Matyáš z Arrasu, Petr Parléř a jeho synové. Chrám byl slavnostně vysvěcen v roce 1929. V útrobách kaple je korunovační komora s legendárními korunovačními klenoty.

Fotogalerie
Katedrála sv. Víta
Katedrála sv. Víta
Katedrála sv. Víta
Syndikovat obsah